Kartläggare av tillgänglighet

Invalidförbundets tillgänglighetscentrum ESKE för ett register över kartläggare av tillgänglighet i den byggda miljö, så att de som behöver kartläggning så enkelt som möjligt kan hitta dem. Tillgänglighetsombudet gör inte kartläggningar av tillgänglighet, men kan göra studiebesök på olika platser vid behov.

Personerna i registret över kartläggare av tillgänglighet i den byggda miljön har fått utbildning som grundar sig på ESKEH vid Invalidförbundets tillgänglighetscentrum ESKE eller på en yrkeshögskola, eller så har de på annat sätt skaffat sig behörighet för uppgiften. 

Kartläggarna av tillgänglighet har deltagit i en utbildning i tillgänglighetskartläggning som anordnas i samarbete mellan tillgänglighetscentrumet ESKE och tjänsten Kultur för alla.