Helsingfors stads anvisningar för tillgängliga uteområden 

Helsingfors Design Manual

I Helsingfors Design Manual har tillgänglighet beaktats i produkter och lösningar, det vill säga tillgängligheten är inskriven i anvisningarna.

Helsingfors stads anvisningar för tillgängliga gatuområden

Tillgänglighet i tillfälliga trafikarrangemang

Stadsboorienterade byggarbetsplatser, en guide för planerare, beställare och entreprenörer av gatuarbeten

Tillstånd för allmänna områden

För anordnande av utomhusevenemang, öppnande av terrass, grävarbeten, reklam i stadens lokaler, att hålla en mobil livsmedelskiosk, placera ett växelflak på gatan och för många andra funktioner på allmänna områden behövs tillstånd av staden.

När du vill hyra en plats på gatan, på en öppen plats eller i en park, bekanta dig med dessa sidor och kontakta stadsmiljösektorns enhet för användning och övervakning av områden.

Byggnads- eller landskapsarbetstillstånd kan du söka från byggnadstillsynen.

Helsingfors stads anvisningar för tillgängliga grönområden 

Tillgänglighet ska beaktas vid planeringen av alla lekområden. Tillgänglig tillgång till lekområden ska ordnas, och barn med rörelse- och funktionshinder ska ges möjlighet att delta i lek.

  • Lekparker, där man strävar efter tillgänglighet på specialnivå, har definierats på en karta som täcker hela Helsingfors.
  • Planeringsanvisningar för tillgängliga lekparker finns på SuRaKu-kortet 6 (pdf)
  • Som stöd för planeringen har staden utarbetat anvisningar avseende kriterier för lekplatser på special- och basnivå (pdf, på finska)
  • Med kontrastfärger relaterade till tillgänglighet avses skillnader i hur mörka färgerna är. Det är inte färgerna i sig som är viktiga, utan deras upplevda skillnad på en svartvit skala. Tillräcklig färgkontrast skapas om skillnaden motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart eller mellan mellangrå och vit.