Esteettömyys- ja saavutettavuuskartoittajat

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE pitää yllä rekisteriä rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajista sekä saavutettavuuskartoittajista, jotta kartoitusta tarvitsevat löytäisivät heidät mahdollisimman helposti. Esteettömyysasiamies ei tee esteettömyyskartoituksia, mutta voi tarvittaessa tehdä tutustumiskäyntejä kohteisiin.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisterissä olevat henkilöt ovat saaneet ESKEH-pohjaisen koulutuksen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä, ammattikorkeakoulussa tai he ovat muulla tavoin hankkineet pätevyytensä tehtävään. 

Saavutettavuuskartoittajat ovat käyneet Esteettömyyskeskus ESKEn ja Kulttuuria kaikille -palvelun yhteistyönä järjestetyn saavutettavuuskartoituskoulutuksen.