Delegationen för tillgänglighetsfrågor 2012–2017

Delegationen för tillgänglighetsfrågor var ett samarbetsorgan på bestämd tid för Helsingfors stad, handikapp- och äldrerådet samt nämnden för allmänna arbeten. Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri var ordförande.