Kontaktinformation och feedback

Pirjo Tujula
tillgänglighetsombudsman

tfn. 09 310 38410
pirjo.tujula@hel.fi

Helsingfors stad