Tillgänglighetsmätare

Tillgänglighetsmätaren godkändes i samarbetsgruppen mellan förvaltningsnämnderna och i styrgruppen för projektet Helsingfors för alla år 2009. På grund av stadens organisationsreform uppdaterades mätaren 2018. Den uppdaterade mätaren godkändes i arbetsgruppen för tillgänglighet den 6 juni 2018. Tillgänglighetsmätare behövs för att följa upp hur tillgänglighetsarbetet framskrider både i Finland och internationellt.