tillgänglighetsutbildning

Videor av Invalidförbundets tillgänglighetscentrum ESKE

Videorna illustrerar betydelsen av tillgänglighet i olika situationer. Videorna kan användas fritt och lämpar sig väl till exempel i utbildnings- och informationssyfte. Den största delen av videorna om allmän tillgänglighet har gjorts i samarbete med Helsingfors stad.

Videor (på finska) om tillgänglighet i boendet: 

Videor (på finska) om tillgänglighet: 

För videor med tal kan man få undertexter på finska eller engelska genom att öppna videon på YouTube och klicka på inställningarna nere till höger. Därifrån kan man välja undertexter på finska eller engelska. 

Utställningsområdet Esteri för tillgänglighetsprodukter

Utställningsområdet Esteri för tillgänglighetsprodukter, beläget i Barnens Trafikpark, är den första platsen i Finland där tillgänglighetsprodukter av olika tillverkare har samlats i stor omfattning för planerare och byggare att bekanta sig med. Målet är att produkterna som ställs ut ska främja användandet av tillgängliga lösningar inom gatu- och grönbyggandet.

 
Förutom yrkesfolk inom byggbranschen kan även användare av tillgänglighetsprodukter – personer med olika rörelse- och funktionshinder – bekanta sig med produkterna på utställningsområdet. Trafikparken ligger nära många handikapporganisationers och rehabiliteringscenters lokaler. Området kan därför användas till exempel för rörlighetsträning för barn med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsprodukter underlättar mobiliteten för rullstolsburna eller personer som använder rollator samt synskadade. I Trafikparken har man installerat bland annat olika kantstöd som skiljer körbana och trottoar åt, varnande och vägledande beläggningar och vägmarkeringar samt trappor med kontrastränder. 

 
Helsingfors stads stadsmiljösektor ansvarar för utställningsområdet för tillgänglighetsprodukter. Det är fritt inträde till Esteri. Grupper ska bokas i förväg, kontaktuppgifterna finns nedan.  

Utställningsområdet Esteri för tillgänglighetsprodukter 
Barnens Trafikpark 
Auroraporten 2, 
00250 Helsingfors 
tfn (09) 310 89 047 


 Öppna större karta