Internationalitet

Priserna i tävlingen Access City Award, som ordnas av Europeiska kommissionen, delas årligen ut till europeiska städer som på ett exemplariskt sätt utvecklar sin tillgänglighet och lika möjligheter för alla att delta i stadslivet. Helsingfors tog andra plats i tävlingen 2015 och 2022.

I motiveringarna till att prisbelöna Helsingfors 2022 betonades stadens gedigna engagemang, de imponerande förändringar staden gjort och integreringen av tillgänglighet. Bland annat spårvagnarnas tillgänglighet och engagemanget av stadens sektorer för att utveckla tillgängliga lokaler och tjänster nämndes som konkreta exempel.

Priset Access City Award delades ut för första gången 2010. Syftet med priset är att öka kunskapen om funktionsnedsättning och främja tillgänglighetsinitiativ i europeiska städer med mer än 50 000 invånare. Med hjälp av priset försöker man erbjuda personer med funktionsnedsättning samma möjligheter som resten av befolkningen att delta i stadens liv. Målet är också att uppmuntra städerna att ta modell av varandra och dela bästa praxis.

Priset delas ut till en stad som kan visa att den väsentligt har förbättrat centrala frågor i stadslivets tillgänglighet och som har konkreta planer på nya förbättringar. Första pris är 150 000 euro. Andra pris är 120 000 euro och tredje 80 000 euro.