Helsingfors för alla – projektet

Projektet Helsingfors för alla inledde sin verksamhet i början av 2002. Den första tändande gnistan för att starta projektet kom från en fullmäktigemotion av Kalle och Maija Könkkölä. Ledningen för byggnadskontoret var redan från början mycket engagerad i tillgänglighetsarbetet. Raimo K. Saarinen tog tillgänglighetsarbetet framåt först som avdelningschef för gatu- och parkavdelningen, och efter att stadsingenjör Matti-Pekka Rasilainen gick i pension hösten 2010 fortsatte han Matti-Pekkas arbete som stadsingenjör och styrgruppens ordförande. Matti-Pekka Rasilainen hade sedan 2002 arbetat synligt för att främja tillgänglighetsarbetet som ordförande i projektets styrgrupp.  

Målet med projektet Helsingfors för alla var att (stadsstyrelsens beslut av den 15 oktober 2001) 

  • koordinera verkställandet av aktivitetstillgänglighetsstrategin i enlighet med de riktlinjer som fastställts av stadsstyrelsen, utveckla praxis som främjar tillgänglighet och verksamhetsmodeller i stadens verksamheter 
  • utarbeta stadens tillgänglighetsplan och regionala tillgänglighetsplaner samt koordinera och upprätthålla ett informationssystem utgående från geografisk data för att övervaka tillgänglighetsprojekten 
  • göra framställningar av anslag och bidrag som eventuellt avsätts för tillgänglighetsförbättringar och andra fristående projekt som främjar tillgänglighet, samt ta hand om de praktiska åtgärderna kring fördelningen av anslagen och bidragen som avsatts för projektets användning i enlighet med besluten om fördelning av anslag och bidrag 
  • främja samarbete mellan staden och olika intressenter i frågor som rör aktivitetstillgänglighet. 

Helsingfors för alla – projektets viktigaste resultat

  • Anvisningarna SuRaKu för tillgängligt byggande  
  • Typritningar för gatuområden, innehåller tillgänglighetskriterier 
  • Helsingfors stads tillgänglighetsplan 
  • De lokala tillgänglighetsplanerna 
  • Produktutveckling av tillgängliga produkter, speciellt utveckling av rampkantsten 
  • Tillgänglighetssymboler