Arbetsgruppen för tillgänglighet

Den 20 december 2017 tillsatte kanslichefen en arbetsgrupp för tillgänglighet som har till uppgift att

  • övervaka genomförandet av stadens riktlinjer för tillgänglighet
  • öka medvetenheten om tillgänglighetens betydelse för invånarnas välbefinnande och hälsa
  • koordinera och främja stadens tillgänglighetsarbete samt övervaka verkställandet av tillgänglighet i praktiska projekt inom sektorerna
  • samarbeta med handikapp- och äldrerådet samt likabehandlingskommittén och jämställdhetskommittén
  • ge utlåtanden och ta initiativ för att genomföra sina uppgifter.

Stadsmiljösektorns förvaltningsdirektör är ordförande för gruppen. Gruppens medlemmar är sektorernas kontaktpersoner för tillgänglighet, tillgänglighetsombudet samt ombudet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådets sekreterare. Tillgänglighetsombudet verkar som gruppens beredare och föredragande.

Tillgänglighetsarbetsgruppens viktigaste verktyg för att övervaka genomförandet av tillgängligheten är ifrågavarande Helsingfors stads riktlinjer för tillgänglighet och tillgänglighetsmätaren samt det övervakningssystem som ska utvecklas och som bygger på uppgifterna i databasen.