Helsingfors stads guider avseende byggnaders tillgänglighet 

Handboken avseende tillgänglighet i skolor och daghem (pdf, på finska) innehåller särskilda tillgänglighetskrav relaterade till skolors och daghems olika lokaler. Handboken är avsedd att läsas vid sidan av miljöministeriets guide Tillgängliga byggnader och deras omgivningar, som publicerades 2019 och som i stor utsträckning även innehåller tillgänglighetsbestämmelser och -anvisningar för skolor och daghem. Handboken kompletterar guiden Tillgängliga byggnader och deras omgivningar i fråga om tillgänglighetsanvisningar för skolor och daghem samt Helsingfors stads riktlinjer för tillgänglighet. 

I handboken avseende tillgänglighet i simhallar (pdf, på finska) finns tillgänglighetskrav gällande olika lokaler i simhallar. Handboken är avsedd att läsas vid sidan av miljöministeriets guide Tillgängliga byggnader och deras omgivningar, som publicerades 2019 och som i stor utsträckning även innehåller tillgänglighetsbestämmelser och -anvisningar för simhallar. Guiden för tillgänglighet i simhallar kompletterar de tillgänglighetsanvisningar för simhallar som publicerats tidigare samt Helsingfors stads riktlinjer för tillgänglighet.  

Kvalitetskraven för centralerna för hälsa och välbefinnande, familjecentren och seniorcentren har utarbetats av social- och hälsovårdssektorn samt omfattar planeringskrav och specialkrav avseende tillgängligheten i verksamheten. De här handböckerna kompletterar miljöministeriets guide Tillgängliga byggnader och deras omgivningar som publicerades 2019.  

Handboken avseende induktionsslingor (pdf, på finska) är avsedd att användas vid planering, byggande och underhåll av alla offentliga lokaler som förvaltas av Helsingfors stad. I handboken definieras i vilka av Helsingfors stads lokaler man installerar ett fast induktionsslingsystem. Handboken kan användas vid planering av både nybyggnationer och totalrenoveringar. Vid totalrenovering av objekt anpassas kraven vid behov.