Helsingfors stads tillgänglighetsmodell 

Tillgänglighetsmodellen är en samling metoder och anvisningar utvecklade av Helsingfors stad, med vilka man strävar efter att producera tillgängliga, lättanvända och därmed effektiva tjänster.