Helsingfors för alla

En tillgänglig och säker miljö främjar invånarnas välfärd och hela samhällets funktion. Arbetet med att göra Helsingfors tillgängligt syftar till att göra det så lätt som möjligt för alla grupper att röra sig och leva i Helsingfors, oberoende av ålder och kondition.