Uppgifter för Helsingfors stads tillgänglighetsombud

 • Hen koordinerar, verkställer och övervakar genomförandet av Helsingfors stads riktlinjer för tillgänglighet i samarbete med stadens sektorer och affärsverk: införlivar riktlinjerna för tillgänglighet i sektorernas och affärsverkens normala verksamhet.
 • Hen deltar i utarbetandet av anvisningar på stadsnivå. 
 • Hen införlivar tillgänglighetsperspektivet i utlåtanden som rör hela staden eller stadsmiljösektorn.
 • Projektchefen för stadsmiljösektorns lokaltjänster vägleder planeringen av byggnader i samarbete med representanten för användarsektorns lokaltjänster. Tillgänglighetsombudet granskar planerna (åtminstone för objekt på specialnivå innan projektplanen läggs fram för beslut).  
 • Hen söker och delar information om beprövade tillgängliga planeringslösningar.
 • Hen anordnar utbildning relaterad till tillgänglighet både inom stadsmiljösektorn och för andra sektorer i samarbete med olika sektorer samt handikapp- och äldreorganisationer.
 • Hen agerar som specialist på tillgänglighet i stadsmiljösektorns olika projekt och andra sektorers projekt. Hen går igenom de utmaningar och lösningsalternativ som uppstått i praktiken tillsammans med sektorerna.
 • Hen handleder och ger råd till sektorerna, privata sektorn och stadsborna i frågor som rör tillgänglighet.
 • Hen representerar Helsingfors i arbetsgruppen Barrier-free cities inom EU:s Eurocities-nätverk och i samarbetsnätverket för nordiska tillgängliga huvudstäder samt för kommunala tillgänglighetsombud.
 • Hen utvecklar och underhåller Ester, ett permanent utställningsområde för tillgänglighetsprodukter, i samarbete med företag som presenterar sina produkter på området.
 • Hen bedriver intressentsamarbete relaterat till tillgänglighet (ministerier, organisationer, invånarföreningar etc.).
 • Hen administrerar och utvecklar webbplatsen Helsingfors för alla. 
 • Hen är medlem i handikapp- och äldrerådet.