Ordbok för tillgänglighet 

Ordboken om tillgänglighet innehåller sammanlagt omkring 500 tillgänglighetstermer samt allmänna ord kring gatu- och grönområden. Ordboken finns på finska, svenska och engelska.

SvenskaFinska
(in)täckande, -tkattaminen
(om)gärdaaidata

Ingående ord med bokstaven A

SvenskaFinska
angöringsområde, -etsaattoalue
angöringstrafik, -ensaattoliikenne
anmälan, utrop, -et, -enkuulutus
anropsknapp, -enkutsunappi
användargrupp, -enkäyttäjäryhmä
arbetsmaskin, -en, -ertyökone
arbetsplats, -en, -ertyömaa
arbetsplatstavla, -an, -ortyömaataulu
arbetsplatstrafik, -entyömaaliikenne
armerad betongplatta, -n -orteräsbetonilaatta
armstöd , -etkäsinoja
asfalt, -enasfaltti
assistenthund, -en, -aravustajakoira
audioguideääniopastus
automatisk dörr, -en, -arautomaattiovi
avledning av dagvattenpintavesien poisjohtaminen
avspärrningsnät, -et, -ensulkuverkko
avspärrningsrep, -etlippusiima
avspärrningsrep, -etsulkuköysi
avstånd, -etetäisyys
avvärjning, -en av halkaliukkaudentorjunta
avåkningsskydd, -et, -ensuojareunus

Ingående ord med bokstaven B

SvenskaFinska
balk, -en, -arpalkki
barnvagnsskenorvaunuluiska
basnivå, -n, -er för tillgänglighetesteettömyyden perustaso
belysning, -envalaistus
belysningsanordning, -en, -arvalaisin
belysningsstolpe, -n, -arvalaisinpylväs
belysningsstyrka, -nvalaistusvoimakkuus
benutrymme, -etjalkatila (kts. myös polvitila)
betong med frilagd ballastpesubetoni
betong, -enbetoni
betongplatta, -n, -orbetonilaatta
bildskärm, -en, -arnäyttötaulu
bildsymbolkuvasymboli
biljettförsäljninglipunmyynti
bjälke, -en, -arpalkki
bjälklag, -etvälipohja
blandare, -en, –sekoittaja
bländandehäikäisevä
bländfrihäikäisemätön
bländning, -enhäikäisy
blöjbyte, -et, -envaipanvaihto
bollvägg, -en, -arpalloseinä
bredd, -enleveys
brygga, -n, -or över schaktetkaivantosilta
buller, bullrethäly
bussficka, -an, -orpysäkkisyvennys
bygelhandtag, -et, -enlankavedin
byggarbete, -t, -nrakennustyö
byggarbetsplats, -en, -errakennustyömaa
bygge, -trakennustyö
bygginhägnad, -entyömaa-aita
byggnadsarbete, -t, -nrakennustyö
byggstängsel, -stängslettyömaa-aita
bår, -en, -arpaarit
böjdkaareva

Ingående ord med bokstaven C

SvenskaFinska
cykelbana, -n, -orpyörätie
cykelkarusellpyöräkaruselli
cykelväg, -en, -arpyörätie
cykling, -enpyöräily

Ingående ord med bokstaven D

SvenskaFinska
dagvattenbrunn, -en, -arsadevesikaivo
dagvattenränna, -n, -orsadevesiränni
degenerering av näthinnan, retinal dystrofi, -nverkkokalvon rappeuma
DFA, Design för allaesteetön suunnittelu
diameterhalkaisija
dimensionering, -enmitoitus
disponent, -enisännöitsijä
draghandtag, -et, -enlankavedin
dränering, -en, -enkuivatus
duschkar, -et, -ensuihkuallas
duschskåp, -et, -ensuihkukaappi
duschstol, -en, -arsuihkutuoli
duschutrymme, -et, -ensuihkutila
dörrhandtag, -et, -enoven kahva
dörrkarm, -en, -aroven karmi
dörrtrycke, -et, -enoven painike
dörröppning, -en, -aroviaukko

Ingående ord med bokstaven E

SvenskaFinska
elektrisk moped, -en, -ersähkömopo
elektrisk rullstolsähköpyörätuoli
en blind personsokea henkilö
en döv personkuuro henkilö
en dövblind personkuurosokea henkilö
en handikappad personvammainen henkilö
en kortväxt personlyhytkasvuinen henkilö
en synskadad personnäkövammainen henkilö
en vuxendöv personkuuroutunut henkilö
entré, -n, -ersisäänkäynti

Ingående ord med bokstaven F

SvenskaFinska
fallapudota
fallhöjd, -enputoamiskorkeus
fallrisk, -en, -erputoamisvaara
fallunderlag, -etputoamisalusta
fall-underlag, -et, -enturva-alusta
fast inredning, -enkiintokalusteet
fastighetsskötare, -n, –kiinteistönhoitaja
fastnatakertua kiinni
finslipaviimeistellä
fjädergunga, -n, -orjousikeinu
flack ramp, -en, -erloiva luiska
flacka trapporloivat portaat
fog, -ensauma
fotgängare, -en, -ejalankulkija
fotstöd, -e, -entjalkatuki
fri bredd, -envapaa leveys
fri höjd, -en, -ervapaa korkeus
friluftsområde, -t, -nvirkistysalue
fräsning, -enjyrsiminen
funktionshindertoimintaeste
funktionshindrad person, -en, -ertoimimisesteinen henkilö
funktionshämmad person, -en, -ertoimimisesteinen henkilö
funktionszon, -en, -ertoimintavyöhyke
fällbar sits, -en, -arkääntöistuin
färgkontrast, -en, -ervärikontrasti
färgkontrastrand, -en, -ränder, – värikontrastiraita
färgnyansvärisävy
förvaringsboxsäilytyslokero

Ingående ord med bokstaven G

SvenskaFinska
garderobvaatesäilytys, naulakko
gatsten, -en, -arkatukivi
gatuinventarierkadun kalusteet
gatumöblering, -enkadun kalusteet
gatuvärme, -tsulanapitojärjestelmä
gc-övergång(sställe)yhdistetty suojatie (jalankulku ja pyöräily)
genomgångshiss, -en, -arläpikulkuhissi
golvränna, -n, -orkynnyskaivo
granit, -en, -ergraniitti
grav synskada, -nvaikea-asteinen näkövamma
graverad figur, -en, -ersyvennyskuvio
grop, -en, -arkuoppa
grovkarkea
grus, -etsora
grå starr, -enharmaakaihi
guide, -en, -aropas
gummitröskelkumikynnys
gunga, -an, -orkeinu
gungbräde, -t, -erkeinulauta kts. lautakeinu
gungbräde, -t, -nlautakeinu
gungdjur, -et, -enkeinueläin
gågatumiljö, -n, -erkävelykatuympäristö
gång- och cyckelväg, -en, -arkevyen liikenteen väylä
gång och cykelbana, -n, -orkevyen liikenteen väylä
gångbana, -n, -orjalankulkuväylä
gångjärn, -etsarana
gångjärnssida, -ansaranapuoli
gångväg, -en, -arjalankulkuväylä
gångyta, -n, -orkulkupinta
gårdskarl, -en, -artalonmies
gårdsområde, -et, -enpiha-alue
gärde, -et, -enaitaus

Ingående ord med bokstaven H

SvenskaFinska
halkaliukastua
halka, -nliukkaus
halkfriluistamaton
hand(leds)stöd, -etkäsituki
handfat, -et, –käsienpesuallas
handikappparkeringsplats, -en, -erliikkumisesteisen pysäköintipaikka
handikapptoalett, -en, -erliikkumisesteetön wc, le-wc
heltäckande matta, -n, orkokolattiamatto
heltäckningsmatta, -n, orkokolattiamatto
hinder, hindret, – este
hiss, -enhissi
hiss, -en utan maskinrumkonehuoneeton hissi
hiss, -en, -ar utan motviktvastapainoton hissi
hisschakt, -et, -enhissikuilu
hisskorg, -en, -arhissikori
hjulförsett gångredskap, -etpyörällinen kävelyteline, rollaattori
hjälpmedelapuväline
huvudled, -enpääväylä
huvudstråk, -etpääväylä
hygienutrymme, -et, -enhygieniatila
hållare, -en för pappershandukarpaperipyyheteline
hållplats, -en, -erpysäkki
hållplatsficka, -n, -orpysäkkisyvennys
hållplatsområdepysäkkialue
hållplatsrefug, -en, -erpysäkkikoroke
hållplatsskyddpysäkkikatos
hägnad, -enaita
höjdreglerbarkorkeussäädettävä
hörapparatkuulolaite
hörselhundkuulokoira
hörselskadad person, -en, -erkuulovammainen henkilö

Ingående ord med bokstaven I

SvenskaFinska
identifierbarhahmotettava
indirekt belysning, -enepäsuora valaistus
infartsled, -ensisääntuloväylä
information, -eninformaatio, opaste
information, -enneuvonta, info
informationstavla, -an, -oropastetaulu
ingångsisäänmeno
ingång, -en, -arsisäänkäynti
inhägnaaidata
inhägnad, -enaita
inhägnad, -en, -eraitaus
inspringningsskydd, -et, -enjuoksueste
internationell rullstolssymbol, -en, -erkansainvälinen liikkumisesteisen tunnus
internetuppkopplinginternet-piste
issörja, -nsohjo

Ingående ord med bokstaven J

SvenskaFinska
joy-stickohjainsauva
jämnhet, -entasaisuus

Ingående ord med bokstaven K

SvenskaFinska
kantsten, -en, -arreunakivi
kantsten, -en, -arreunatuki
karusell, -en, -erkaruselli
karuselldörrpyöröovi
kikarsyn, -enputkinäkö
klumpfri sandpaakkuuntumaton hiekka
klädkrok, -en, -arvaatekoukku
klätterställning, -en, -arkiipeilyteline
klättervägg, -en, -arkiipeilyseinä
knäutrymme, -et, -enpolvitila
kollideratörmätä
kombinerad skyddsväg (gång och cykel)yhdistetty suojatie (jalankulku ja pyöräily)
kontrast, -en, -ertummuusero
kontrastmarkering, -en, -arkontrastimerkintä
kontrastrand, -en, -ränderkontrastiraita
kontrollpanel, -enpainonappitaulu
korsningsområde, -etristeysalue
krycka, -n, -orkainalosauva
krycka, -n, -orkyynärsauva
kröktkaareva
kullersten, -en, -armukulakivi
käpp, -en, -arkeppi
körbana, -an, -orajorata
körfil, -en, -erajokaista

Ingående ord med bokstaven L

SvenskaFinska
laddningsplats, eluttagetlatauspiste, pistorasia
lampa, -n, -orvalaisin
larmanordning, -en, -arhälytysjärjestelmä
larmknapp, -en, -arhälytyspainike
lavoar, -en, -erkäsienpesuallas
ledarhund, -en, aropaskoira
ledarplatta, -n, -oropaslaatta
ledstång, -en, -stängerkäsijohde
lekpark, -en, -erleikkipuisto
lekplats, -en, -erleikkialue
lekredskapleikkivälineet
lekskydd, -etleikkikatos
lekstuga, -n, -orleikkimökki
liggbräde, -et, -enmahalauta
liggungamakuukeinu
ljudfyr, -enäänimajakka
ljudkälla, -n, -oräänilähde
ljudsignaläänimerkki
ljudsignal, -en, -er i trafikljusääniopasteliikennevaloissa  
ljudsignalanordning, -enäänimerkinantolaite
ljudåtergivningsapparat, -en, -eräänentoistolaite
ljudåtergivningssystem, -etäänentoistojärjestelmä
ljudöverföringssystem, -etäänensiirtojärjestelmä
ljussignalvalomerkki
ljussingnalanordning, -en, -arvalomerkinantolaite
lokalbelysning, -enpaikallisvalaistus
luminanskontrast, -enluminanssikontrasti
lutning, -enkaltevuus
lyfthöjd, -ennostokorkeus
lyftplatta, -n, -ornostotaso
lyktstolpe, -n, -arvalaisinpylväs
låggolvsfordon, -et, –matalalattiakalusto
långsluttande ramp, -en, -erloiva luiska
låsningsmekanism, -enlukitusmekanismi
längdlutning, -enpituuskaltevuus
läppavläsning, -enhuuliltaluku, huulioluku

Ingående ord med bokstaven M

SvenskaFinska
manuell rullstol, -en, -arkäsikäyttöinen pyörätuoli
manöverbox, -enohjausrasia
markering, -en av övergångsställetsuojatiemerkintä
med tjock luggpaksunukkainen
medhjälpare, -en, –avustaja
mindre trafikeradvähäliikenteinen
miniatyrmodell, -en, -erpienoismalli
mittledstång, -en, -stängerkeskikaide
mittrefug på skyddsvägsuojatien keskisaareke
mobility, -nliikkumistaito
moderniseramodernisoida
modifieramuunnella
motljusbländningvastavalohäikäisy
munavläsning, -enhuuliltaluku, huulioluku
märkbarhet, -enhavaittavuus
mötesrum, -met, –kokoushuone
mötesutrymme, -t, -nkokoontumistila

Ingående ord med bokstaven N

SvenskaFinska
namnskylt, -en, -arnimikilpi
naturstensplatta, -an, -orluonnonkivilaatta
nivåskillnad, -en, -ertasoero
nominell last, -en, -ernimelliskuorma
nubbsten, -en, -arnupukivi
näthägnad, -enverkkoaita
nätstängsel, -enverkkoaita

Ingående ord med bokstaven O

SvenskaFinska
oljud, -ethäly
ombyggnad, -enperuskorjaus, perusparantaminen
omklädningsrumpukuhuone
områdesspecifik tillgänglighetsplan, -en, -er för ett visst områdealueellinen esteettömyyssuunnitelma
orientering, -ensuunnistautuminen
otillgängligesteellinen

Ingående ord med bokstaven P

SvenskaFinska
packadtiivistetty
packad snöpolanne
papperskorg, -en, -arroskakori
parkeringsplats, -en, -erpysäköintialue, pysäköintipaikka
parkgång, -en, -arpuistokäytävä
parkgångväg, -en, -arpuistoraitti
passage, -en, -erkulkuväylä
pelare, -npylväs
pendelgunga , -n, -or heilurikeinu
person, -en med styva höfterjäykkälonkkainen henkilö
person, -en med styva knänjäykkäpolvinen henkilö
person, -en, -er med nedsatt hörselhuonokuuloinen henkilö
person, -en, er med nedsatt rörelseförmågaliikkumisvammainen henkilö
personhiss, -en, -arhenkilöhissi
personlig assistent, -en, -erhenkilökohtainen avustaja
piktogramkuvasymboli
placeringshöjd, -en, -ersijoituskorkeus
plan, -ettasanne
planlösning, -en, -arpohjaratkaisu
plannoggrannhet, -en (hissens)pysähtymistarkkuus
planritning, -en, -arpohjapiirros
plantering, -en, -aristutus
planteringslåda, -an, -oristutuslaatikko
plaskdamm, -en, -arkahluuallas
plastkon, -en, -ersulkukartio
plastmatta, -an, -ormuovimatto
platta, -n, -orlaatta
plattform, -en, -erkuormataso
plywooskiva, -n, -orvanerilevy
pneumatiskpneumaattinen
pollare, -enpollari
port, -en, -arportti
p-plats, -en, -er för personer med rörelsehinderliikkumisesteisen pysäköintipaikka
produktsäkerhetskrav, -et, -entuoteturvallisuusvaatimus
punktbelysning, -enkohdevalo
punktskrift, -enpistekirjoitus
påle, -n, -arpylväs

Ingående ord med bokstaven R

SvenskaFinska
ramp, -en, -erluiska
ramp, -en, -er vid kantstenluiska reunakiven yhteydessä
rampkantsten, -en, -arluiskareunakivi, kts luiskattu reunakivi
rampkantsten, -en, -arluiskattu reunakivi
rampkantsten, -en, -arluiskareunatuki
regel, -n, reglarsalpa
reglagevalintakytkin
regnvattensbrunn, -en, -arsadevesikaivo
regnvattensränna, -n, -orsadevesiränni
rekreationsområde, -t, -nvirkistysalue
relief, -en, -erkohokuvio
reliefbild, -en, -erkohokuva
reliefkarta, -n, -orkohokartta, kohokuvakartta
reliefskylt, -en, -arkoho-opaste
rengöring, -enpuhtaana pito
respirator, -n, -erhengityslaite
riktningspil, -en, -arsuuntanuoli
riktningsplatta, -an -orohjaava laatta, kts. suuntalaatta
riktningsplatta, -n -orsuuntalaatta
riktningsvisare, -en för skyddsvägenylityssuunnan osoitin
risk -en, -er för fallputoamisvaara
risk, -en för att fastnatakertumisvaara
risk, -en för kollisiontörmäysvaara
rollator, -n, -errollaattori
rollatoranvändarepyörällisen kävelytelineen käyttäjä
rollatoranvändarerollaattorin käyttäjä
rullgång, -en, -arliukukäytävä
rullstol, -en, -arpyörätuoli
rullstolsanvändare, -enpyörätuolin käyttäjä
rullstolshisspyörätuolihissi, nostotaso
rullstolsplatspyörätuolipaikka
rulltrappa, -n, -orliukuportaat
rumshöjd, -en, -erhuonekorkeus
rutschbana, -n, -orliukumäki
ryggstöd, -etselkänoja
räcke, -et, -enkaide
räckvidd, -enulottuminen
räffladuritettu
räls, -en, -arjohdekisko
rännsten, -en, arsadevesikouru
rätvinkligsuorakulmainen
röjning av issörjasohjon poisto
röjning av packad snöpolanteen poisto
röjning, -en av sandningssandhiekoitushiekan poisto
rörelseförmågaliikkumiskyky
rörelsehinderliikkumiseste
rörelsehinder, -hindret, –kulkueste
rörelsehindrad personliikkumisesteinen henkilö

Ingående ord med bokstaven S

SvenskaFinska
samlingsrum, -met, –kokoushuone
sand som inte klumpar sigpaakkuuntumaton hiekka
sandbord, -ethiekkapöytä
sandlåda, -n, -orhiekkalaatikko
sandning, -enhiekoitus
sanitetsutrymme, -et, -enhygieniatila
schakt, -et, -enkaivanto
sidolutning , -ensivukaltevuus
signalplatta, -an, -orhuomiolaatta
signalplatta, -n, -orvaroittava laatta kts. huomiolaatta
signalrand, -en, -ränderhuomioraita
sikthinder, -dretnäkemäeste
sits, -en, -aristuin
sitshöjd, -enistuinkorkeus
sitthöjd, -enistumiskorkeus
skiljeremsa, -nerotteluraita
skjutdörr, -en, -arliukuovi
skrivtolk, -en, -arkirjoitustulkki
skräplåda, -an, -orroska-astia
skyddande av byggplatstyömaan suojaaminen
skyddsbom, -en, -arsuojapuomi
skyddsgärde, -etsuoja-aitaus
skyddsnät, -etsuojaverkko
skyddsplattaturvalaatta
skyddsräcke, -et, -ensuojakaide
skyddsstaket, -et, –suoja-aita
skyddstak, -etkatos
skyddsväg, -ensuojatie
skyddsvägsmarkeringsuojatiemerkintä
skylt, -en, -aropaste
skönjbarhet, -enhavaittavuus
skötbord, -et, -en för spädbarnvauvanhoitopöytä
slagdörr, -en, -arkääntöovi
sluten konstruktion, -en, -erumpirakenne
slutföraviimeistellä
släptröskel, -n, -artiivistekynnys, laahuskynnys
smågatsten, -en, -arnoppakivi
snedvino
snubbla (på)kompastua
snubblingsrisk, -enkompastumisvaara
snöröjninglumen auraus
snösmältningsanläggning, -en, -arsulanapitojärjestelmä
snösmältningssystem, -etsulanapitojärjestelmä
sparkplåt, -en, -arpotkulevy
specialnivå, -n, -er för tillgänglighetesteettömyyden erikoistaso
spiraltrappa, -an, -orkierreporras
spårvagn, -en, -arraitiovaunu
spärrbock, -en, -arsulkupukki
spärrbom, -men, -marsulkupuomi
spärrkon, -en, -ersulkukartio
spärrpelare, -ensulkupylväs
spärrskärm, -ensuojaseinämä
staket, -et, aita
stannplan, -et, –pysähtymistaso
stegdjup, -etetenemä
steghöjd, -en, -ernousu
stenbeläggning, -en, -arkiveys
stenmjöl, -etkivituhka
stenplatta, -an, -orkivilaatta
stolpe med skyddsvägsmärkesuojatiemerkkipylväs
stolpe, -npylväs
stolpe, -n, -ar med tryckknapppainonappipylväs
stoltrapphiss, -en, -arporrastuolihissi
storgatsten, -en, -arnupukivi
stortstilta (böcker)isotekstinen (kirjat)
stortoalett, -en, -erliikkumisesteetön wc, le-wc
sträckmetall, -en, -erverkkolevy
strömbrytare, -nvalintakytkin
strömställare av vipptypkeinukytkin
strömställare, -nvalintakytkin
stålplatta, -n, -orteräslaatta
städning, -ensiivous
stängsel, stängsletaita
stödben, -et, –lattiatolppa (wc)
stödhandtag, -et, -entukikahva
summer, -nsummeri
svagt sluttande ramp, -en, -erloiva luiska
svängdkaareva
symboltunnuskuvio
symbol, -en, -ersymboli
symbol för lättläst textselkologo
synskärpa, -nnäöntarkkuus
synsvag person, -en, -erheikkonäköinen henkilö
säkerhetssits, -en, -arturvaistuin

Ingående ord med bokstaven T

SvenskaFinska
tak, -etkatos
takläggning, -enkattaminen
taktilkosketeltava
taktil platta, -an, -orkohokuviolaatta
taktil platta, -n, -oropaslaatta
taktil yta, -n, -orkohokuviopinta
talavläsning, -enhuuliltaluku, huulioluku
talsyntetisator, -npuhesyntetisaattori
tappen som håller dörren öppenoven aukipitotappi
tecken, tecknetviittoma
teckenspråk, -et, –viittomakieli
teckenspråkstolk, -en, -arviittomakielen tulkki
tekniska hjälpmedeltekniset apuvälineet
teleslinga , -n, -or, induktionsslingainduktiosilmukka
teleslinga, -an, -ortelesilmukka
tillfälliga trafikarrangemangtilapäiset liikennejärjestelyt
tillgängligesteetön
tillgängligsaavutettava
tillgänglig naturstigesteetön luntoreitti
tillgänglig taxi, -nliikkumisesteisen taksi
tillgänglig toalett, -en, -erliikkumisesteetön wc, le-wc
tillgänglig toalett, rullstolstillgänglig från ena sidanesteetön wc, yksipuolisesti käytettävä
tillgänglighet, -enesteettömyys
tillgänglighetskriterium, -iet, -ieresteettömyyskriteeri
toalettsits, -en, -arwc-istuin
trafikens huvudriktning, -enpääliikennesuunta
trafikljus, -et, -enliikennevalot
trafikstyrning, -enliikenteenohjaus
trall, -enritilä
trappa, -an, -orporras
trappavsats, -en, -erporrastasanne
trapphiss, -en, -arporrashissi
trapphus, -et, –portaikko
trapplopp, -etporrassyöksy
trappnos, -en, -arportaan nokka
trappschakt, -et, – enporraskuilu
trappsteg, -etporrasaskelma
trappsteg, -et utan sättstegavoaskelma
trappsteg, -et, –askelma
trottoar, -en, -erjalkakäytävä
tryckbrytare, -enpainokytkin
trycke, -t, -en för spolninghuuhtelupainike
tryckknapp, -en, -arpainonappi, painike
tryckkontakt, -en, -erpainokytkin
tröskelkynnys
tröskelfrikynnyksetön
tvålhållare, -ensaippuateline
tvärlutning, -ensivukaltevuus
tvärsektion, -en, -erpoikkileikkaus
tvärslå, -n, -arpoikkipuu
tvärsnitt, -etpoikkileikkaus
tvärträ, -etpoikkipuu
tvättad betong, -enpesubetoni
tvättrumpesuhuone
tvättställ, -et, -enkäsienpesuallas
typritning, -en, -armallisuunnitelma
typritning, -en, -artyyppipiirustus

Ingående ord med bokstaven U

SvenskaFinska
undergångshöjd, -en, -eralikulkukorkeus
underhåll, -etkunnossapito
underhåll, -etylläpito
underhållsprogram, -etkunnossapito-ohjelma
undre ribba, -n, -or i räckealajohde
uppfällbarylös käännettävä
upphöjdkorotettu
upprätthåll, -etkunnossapito
uppvärmdlämmitetty
urskiljbarhahmotettava
utetrappa, -n, -orulkoportaat
utgång, -en, -arulostulo
utrymmesbehov, -ettilantarve
utrymningsvägpoistumisreitti

Ingående ord med bokstaven V

SvenskaFinska
varningskon, -en, -ersulkukartio
varningsområde, -et, -envaroitusalue
varuhiss, -en, -artavarahissi
varutransport, -en, -ertavaroiden kuljetus
wc-pappershållarewc-paperiteline
vertikal kantsten, -en, -arpystysuora reunakivi
vertikal kantsten, -en, -arpystysuora reunatuki
vertikalhiss, -en, arpystyhissi
vil(o)planvälitasanne
vil(o)plan, -et, -enlepotasanne
vilplats, -en, -erlevähdyspaikka
vindskyddsskivatuulensuojaseinämä
vinkelrättkohtisuoraan
vinyltapet, -en, -ermuovitapetti
vipp-gunga, -n, -orvarsikeinu
vit käpp, -en, -arvalkoinen keppi 
våningshöjd, -en, -erkerroskorkeus
våningsplan, -en, -erkerrostasanne
våningstal, -et, -enkerrosluku
väderskydd, -etsadekatos
vägledande rand, -en, ränderohjausraita
vägledande räcke, -et, -enohjaava kaide
vägvisare, -en, –opasviitta
vändcirckel, -n, -circklarkääntöympyrä, pyörähdysympyrä
vändcirkel, -enpyörähdystila
vändplats, -en, -erkääntöpaikka
vändpunkt, -enkääntymiskohta
väntområdeodotusalue
växtlighet, -enkasvillisuus

Ingående ord med bokstaven Y

SvenskaFinska
ytbeläggningsmaterial, -et, -erpintamateriaali
ytbeläggningsmaterial, -et, -erpäällystemateriaali

Ingående ord med bokstaven Ä

SvenskaFinska
äldre person, -en, -erikääntynyt henkilö
ändring, -en, -ar av riktningsuunnanmuutos
ändringspunkt, -en, -ermuutoskohta

Ingående ord med bokstaven Ö

SvenskaFinska
ögonhöjd, -ensilmänkorkeus
öppen trappa, -n, -or,avoporras
öppet räcke, -etavokaide
öppningssida, -anlukkopuoli
öppningszon, -en, -eraukeamisvyöhyke
övergångsställe, -et, -ensuojatie