Esteettömyystyöryhmä

Kansliapäällikkö asetti 20.12.2017 esteettömyystyöryhmän, jonka tehtävänä on

  • seurata kaupungin esteettömyyslinjausten toimenpiteiden toteutusta
  • lisätä tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle
  • koordinoida ja edistää kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa toimialoilla
  • tehdä yhteistyötä vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuustoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan kanssa
  • antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita tehtäviensä toteuttamiseksi.

Ryhmän puheenjohtajana toimii kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja. Ryhmän jäseniä ovat toimialojen esteettömyysyhdyshenkilöt, esteettömyysasiamies, sekä vammaisasiamies ja vanhusneuvoston sihteeri. Esteettömyysasiamies toimii ryhmän valmistelijana ja esittelijänä.

Esteettömyystyöryhmän keskeisimpinä työkaluina esteettömyyden toteutumisen seurannassa toimivat nämä Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset ja esteettömyysmittaristo sekä kehitettävä seurantajärjestelmä, joka pohjautuu tietokantakokonaisuuden sisältämään tietoon.

Muistiot vuodelta 2024

Muistiot vuodelta 2023

Muistiot vuodelta 2022

Muistiot vuodelta 2021

Muistiot vuodelta 2020

Muistiot vuodelta 2019

Muistiot vuodelta 2018