Helsinki kaikille -projekti

Helsinki kaikille -projekti aloitti toimintansa vuoden 2002 alusta. Alkusysäys projektin perustamiseksi tuli Kalle ja Maija Könkkölän tekemästä valtuustoaloitteesta. Rakennusviraston johto oli hyvin sitoutunut esteettömyystyöhön alusta asti. Raimo K. Saarinen vei esteettömyystyötä eteenpäin ensin katu- ja puisto-osaston osastopäällikkönä ja kaupungininsinööri Matti-Pekka Rasilaisen jäätyä eläkkeelle syksyllä 2010 hän jatkoi hänen työtään kaupungininsinöörinä ja ohjausryhmän puheenjohtajana. Matti-Pekka Rasilainen toimi näkyvästi esteettömyystyön edistämiseksi projektin ohjausryhmän puheenjohtajana vuodesta 2002. 

Helsinki kaikille -projektin tavoitteina olivat (kaupunginhallituksen päätös 15.10.2001)

  • koordinoida kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen mukaisesti toimimisesteettömyysstrategian toimeenpanoa, kehittää esteettömyyttä edistäviä käytäntöjä ja toimintamalleja kaupungin toiminnoissa
  • laatia kaupungin esteettömyyssuunnitelma ja alueelliset esteettömyyssuunnitelmat sekä koordinoida ja ylläpitää paikkatietopohjaista tietojärjestelmää esteettömyyshankkeiden seuraamiseksi
  • tehdä esitykset esteettömyyskorjauksiin ja muihin esteettömyyttä edistäviin erillishankkeisiin mahdollisesti osoitettavista määrärahoista ja avustuksista ja huolehtia projektin käyttöön osoitettavien määrärahojen ja avustusten jakoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä määrärahojen ja avustusten jakoa koskevien päätösten mukaisesti
  • edistää kaupungin ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä toimimisesteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä

Helsinki kaikille –projektin tärkeimmät tulokset:

  • Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet
  • Katualueita koskevat tyyppipiirustukset, sisältäen esteettömyyskriteeerit
  • Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma
  • Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat
  • Esteettömyystuotteiden tuotekehitys, erityisesti luiskareunatuen kehittäminen
  • Esteettömyyssymbolit