Helsingin kaupungin esteettömyysasiamiehen tehtävät

 • Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksien toteutumisen koordinointi, toimeenpano ja seuranta yhteistyössä eri toimialojen ja liikelaitosten kanssa: esteettömyyslinjauksien liittäminen osaksi toimialojen ja liikelaitosten normaalia toimintaa.
 • Kaupunkitasoisten ohjeiden laadintaan osallistuminen 
 • Esteettömyysnäkökulman liittäminen koko kaupunkia tai kaupunkiympäristön toimialaa koskeviin lausuntoihin
 • Kaupunkiympäristötoimialan tilapalvelujen projektinjohtaja yhteistyössä käyttäjätoimialan tilapalvelujen edustajan kanssa ohjaa rakennuksen suunnittelua. Esteettömyysasiamies katselmoi suunnitelmat (ainakin erikoistason kohteissa ennen hankesuunnitelman viemistä päätöksentekoon).  
 • Tiedon hakeminen ja jakaminen hyviksi koetuista esteettömistä suunnitteluratkaisuista
 • Esteettömyyteen liittyvän koulutuksen järjestäminen sekä kaupunkiympäristön toimialalla että muille toimialoille yhteistyössä eri toimialojen sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen kanssa
 • Esteettömyyden erityisasiasiantuntijana toimiminen erilaisissa kaupunkiympäristön toimialan ja muiden toimialojen hankkeissa. Käytännössä ilmenneiden haasteiden ja ratkaisuvaihtoehtojen läpikäynti yhdessä toimialojen kanssa.
 • Toimialojen, yksityisen sektorin ja kaupunkilaisten opastaminen ja neuvominen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa
 • Helsingin edustajana toimiminen EU:n Eurocities-verkoston Barrier free Cities työryhmässä, pohjoismaisten esteettömien pääkaupunkien sekä kunnallisten esteettömyysasiamiesten yhteistyöverkostossa
 • Esteettömyystuotteiden pysyvän näyttelyalueen Esterin kehittäminen ja ylläpito yhteistyössä alueella tuotteitaan esittelevien yritysten kanssa
 • Esteettömyyteen liittyvä sidosryhmäyhteistyö (ministeriöt, järjestöt, asukasyhdistykset jne)
 • Esteettömyyteen liittyvissä tilaisuuksissa esitelmöinti ja kouluttaminen
 • Helsinki kaikille -internet-sivujen ylläpito ja kehittäminen
 • Esteettömyyteen liittyvien palautteiden käsittely ja niistä aiheutuvien toimenpiteiden toimeenpano yhteistyössä eri toimialojen kanssa 
 • Vammais- ja vanhusneuvoston jäsenenä toimiminen