Esteettömyysmittaristo

Esteettömyysmittaristo hyväksyttiin Helsinki kaikille -projektin hallintokuntien välisessä yhteistyöryhmässä sekä ohjausryhmässä vuonna 2009. Kaupungin organisaatiouudistuksen vuoksi mittaristo päivitettiin vuonna 2018. Päivitetty mittaristo hyväksyttiin esteettömyystyöryhmässä 6.6.2018. Esteettömyysmittareita tarvitaan esteettömyystyön etenemisen seurantaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.