Kansainvälisyys

Euroopan komission järjestämä Esteetön kaupunki -kilpailun palkinnot jaetaan vuosittain eurooppalaisille kaupungeille, jotka kehittävät esimerkillisesti esteettömyyttään ja kaikkien ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua kaupunkielämään. Helsinki sijoittui tässä kilpailussa toiseksi vuosina 2015 ja 2022.

Helsingin palkitsemisen perusteluissa vuonna 2022 korostuivat kaupungin vankka sitoutuminen, sen tekemät vaikuttavat muutokset sekä esteettömyyden altavirtaistaminen. Konkreettisina esimerkkeinä mainittiin muun muassa raitiovaunujen esteettömyys sekä kaupungin toimialojen sitoutuminen esteettömien tilojen ja palvelujen kehittämiseen.

Esteetön kaupunki -palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Palkinnon tarkoituksena on lisätä tietoa vammaisuudesta ja edistää esteettömyysaloitteita eurooppalaisissa yli 50 000 asukkaan kaupungeissa. Sen avulla pyritään tarjoamaan vammaisille muun väestön kanssa yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaupungin elämään. Tavoitteena on myös kannustaa kaupunkeja ottamaan mallia toisistaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä.

Palkinto myönnetään kaupungille, joka voi osoittaa parantaneensa huomattavasti keskeisiä asioita kaupunkielämän esteettömyydessä ja jolla on konkreettisia suunnitelmia uusista parannuksista. Pääpalkinto on suuruudeltaan 150 000 euroa. Toinen palkinto on 120 000 euroa ja kolmas 80 000 euroa.