Helsingin kaupungin rakennusten esteettömyyttä koskevat oppaat

Esteettömyys kouluissa ja päiväkodeissa -oppaaseen (pdf) on koottu koulun ja päiväkodin eri tiloihin liittyviä erityisiä esteettömyysvaatimuksia. Opas on tarkoitettu luettavaksi rinnan ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaiseman oppaan ”Esteetön rakennus ja ympäristö” kanssa, joka sisältää laajasti myös kouluja ja päiväkoteja koskevia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita. Opas täydentää Esteetön rakennus ja ympäristö -opasta kouluja ja päiväkoteja koskevien esteettömyysohjeiden ja Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten osalta.

Esteettömyys uimahalleissa -oppaaseen (pdf) on koottu uimahallin eri tiloihin liittyviä esteettömyysvaatimuksia. Opas on tarkoitettu luettavaksi rinnan ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaiseman oppaan ”Esteetön rakennus ja ympäristö” kanssa, joka sisältää laajasti myös uimahalleja koskevia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita.” Esteettömyys uimahalleissa -opas täydentää aiemmin julkaistuja oppaita uimahalleja koskevien esteettömyysohjeiden ja Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten osalta.

Sosiaali- ja terveystoimen laatimiin terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekeskusten ja seniorikeskusten laatuvaatimuksiin on koottu suunnitteluvaatimuksia ja toimintaan liittyviä esteettömyyden erityisvaatimuksia. Nämä oppaat täydentävät ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaisemaa opasta ”Esteetön rakennus ja ympäristö”. Oppaat lisätään tälle sivulle niiden päivitysten valmistuttua.

Induktiosilmukka-opas (pdf) on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien Helsingin kaupungin hallinnoimien julkisten tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Oppaassa määritellään, mihin Helsingin kaupungin tiloihin asennetaan kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä. Opasta voi käyttää sekä uudisrakennuksia että peruskorjauksia suunniteltaessa. Peruskorjauskohteissa vaatimuksia sovelletaan tarvittaessa.