Helsingin kaupungin esteettömyysohjeet ulkoalueille

Kaupunkitilaohje

Kaupunkitilaohjeessa on otettu esteettömyys huomioon tuotteissa ja ratkaisuissa eli esteettömyys on sisäänkirjoitettuna ohjeisiin. 

Helsingin kaupungin esteettömyysohjeet katualueille

Katualueita koskevat tyyppipiirustukset

Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä

Kaupunkilaislähtöinen työmaa, opas katutöiden suunnittelijoille, tilaajille ja urakoitsijoille.

Yleisten alueiden luvat

Ulkoilmatapahtuman järjestäminen, terassin avaaminen, kaivutyö, kaupunkitilassa mainostaminen, liikkuvan elintarvikekioskin pitäminen, vaihtolavan sijoittaminen kadulle – näihin ja moniin muihin toimintoihin yleisellä alueella tarvitaan lupa kaupungilta.

Kun haluat vuokrata tilaa kadulta, aukiolta tai puistosta, tutustu Yleisten alueiden luvat -sivuihin ja ole yhteydessä kaupunkiympäristön Alueiden käyttö ja valvonta -yksikköön.

Rakennus- tai maisematyölupia voi hakea rakennusvalvontapalvelusta.

Helsingin kaupungin esteettömyysohjeet viheralueille 

Esteettömyys tulee ottaa huomioon kaikkien leikkialueiden suunnittelussa. Leikkialueelle tulee järjestää esteetön pääsy ja liikkumis- ja toimimisesteisille lapsille tulee järjestää mahdollisuus osallistua leikkiin. 

  • Leikkipuistot, joissa pyritään erikoistason esteettömyyteen, on määritelty koko Helsingin kattavalla kartalla 
  • Esteettömien leikkipuistojen suunnitteluohjeita löytyy SuRaKu-kortista 6
  • Suunnittelun  avuksi kaupunki on laatinut ohjeen  Kriteerit erikois- ja perustason leikkipaikoille
  • Esteettömyyteen liittyvillä kontrastiväreillä tarkoitetaan värien välisiä tummuuseroja. Oleellisia eivät ole värit sinänsä, vaan niiden ajateltu ero mustavalkoisessa asteikossa. Riittävä värikontrasti muodostuu, jos ero vastaa keskiharmaan ja mustan tai keskiharmaan ja valkoisen eroa.

Kaupunkilaislähtöinen työmaa

Opas katutöiden suunnittelijoille, tilaajille ja urakoitsijoille