Valtakunnalliset ulkoalueita koskevat ohjeet

Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet 

Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet sisältävät katu-, viher- ja piha-alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä esteettömyysohjeita. Käytännön ohjeisto syntyi Helsingin, Espoon, Joensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä vuonna 2004. Työohjeet valmistuivat Helsinki kaikille -projektin johdolla ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella. 

SuRaKu-ohjeisto oli Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman pohjana. Se on vapaasti myös muiden kuntien, yhteisöjen ja suunnittelijoiden käytettävissä. Ohjeisto sisältää kriteerit, joiden avulla ulkotilojen esteettömyyttä arvioidaan sekä ohjekortit, joiden avulla kriteerejä sovelletaan. 

SuRaKu-ohjekortit

  1. Suojatiet ja jalkakäytävät (pdf)
  2. Kävelykadut ja aukiot (pdf)
  3. Tasoerot (pdf)
  4. Julkiset piha-alueet (pdf)
  5. Puistokäytävät ja levähdyspaikat (pdf)
  6. Leikkipaikat (pdf)
  7. Pysäkkialueet (pdf)
  8. Tilapäiset liikennejärjestelyt (pdf)

Esteettömyyskriteerit

SuRaKu-päivitys 2022 

Vuoden 2022 päivityksessä SuRaKu-korttien ja esteettömyyskriteerien tekstejä ja kuvia on korjattu. Korjauksissa on huomioitu uudet ja päivittyneet asetukset ja määräykset. 

SuRaKu-päivitys 2008 

SuRaKu-kortit ja esteettömyyskriteerit on päivitetty vuonna 2008. Päivitykset olivat lähinnä täsmennyksiä vuonna 2004 valmistuneeseen ohjeistoon.  Myös osa kuvista muutettiin kokonaan. 

Raportit ja opas

Opas kertoo sanoin ja kuvin jalankulun esteettömyydestä. Se soveltuu sekä tarkistuslistaksi että oppimateriaaliksi.

Katualueiden tyyppipiirustukset

Esteettömyysratkaisujen periaatteet on huomioitu Helsingin kaupungin
katualueita koskevissa tyyppipiirustuksissa SuRaKu-projektissa määriteltyjen ohjeiden pohjalta.

Luontoreittien esteettömyys

Luontoreittien esteettömyyskartoitusmenetelmä ja sen kriteeristö pohjautuvat rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusmenetelmään (ESKEH-kartoitusmenetelmä).

Asemaympäristön esteettömyyssuunnittelu

SUJUVA on asemaympäristön esteettömyyssuunnittelua sujuvoittava visualisoitu kooste esteettömyysmääräyksistä-, ohjeista ja suosituksista. Se palvelee suunnittelijoita, tilaajia sekä ylläpitäjiä.

Esteettömän reitin näyttävä graafinen esitys.

Asemaympäristöllä tarkoitetaan kaikille sopivaa, esteettömän reitin määrittämää esteettömyyden erikoistason aluetta.