Esteettömyyssymbolit

Tälle sivustolle on kerätty esteettömästä ja saavutettavasta opastuksesta kertova tietopankki, jossa on kokoelma aiheeseen liittyviä kuvasymboleja sekä yleistä tietoa esteettömästä opastuksesta. 

Tietopankin pohjana on Helsinki kaikille -projektin ja sidosryhmien yhteinen Esteettömyyssymbolihanke, joka toteutettiin vuosina 2010–2011. Hankkeessa koottiin ja suunniteltiin esteettömyyteen liittyviä kuvasymboleja sekä yleisiä palveluihin liittyviä kuvasymboleja, joiden saavutettavuus ja ymmärrettävyys ovat tärkeitä. 

Tietopankki sisältää sekä hankkeen aikana suunniteltuja ja piirrettyjä symboleja että vanhoja, jo käytössä olevia, esteettömyyssymboleja. Myös uusien symbolien pohjalla on käytetty eri tahojen aikaisemmin suunnittelemia kuvasymboleja. Hankkeen aikana suunnitellut symbolit muodostavat yhtenäisen symbolisarjan, jota voi käyttää monipuolisesti palveluiden kartoissa, tilaopasteissa, opaskylteissä ja verkkotiedottamisessa. Symbolien suunnittelijana toimi Kokoro & Moi Oy.  Hankkeessa suunniteltu symbolikuvakoelma on koottu tähän (pdf)

Varsinaisten esteettömyyssymbolien lisäksi kuvapankista löytyy eri palveluihin liittyviä symboleja. Lisäksi sivustolla on vinkkejä kuvasymboleja sisältäviin standardeihin ja suunnitteluohjeisiin. 

Esteettömyys ja saavutettavuus 

Esteettömyys ja saavutettavuus -osioon on koottu kuvasymboleja, joiden avulla voidaan kertoa kohteen saavutettavuudesta kohteen verkkosivuilla, esteettömien palvelujen sijainnista kohteessa tai opastaa käyttäjät esteettömälle reitille. 

Esteettömyyssymboleja käytettäessä on hyvä muistaa, että symbolilla merkittävä palvelu, tila tai rakennus täyttää esteettömyyden ja saavutettavuuden kriteerit. Museoiden ja muiden kulttuuripalveluiden esteettömyyden arviointiin löytyy apua Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta. 

ISA-tunnus

ISA-tunnus-symboli

ISA-tunnus (jpg)

ISA -tunnus on kansainvälinen liikkumisesteisen symboli (ISA = International Symbol of Access). ISA -tunnusta käytetään merkitsemään mm. esteetöntä sisäänkäyntiä rakennukseen, esteetöntä wc:tä tai esteettömiä autopaikkoja. Sen avulla voidaan myös osoittaa esteetön reitti tai esteetön palvelu (esim. reitti hissille tai esteetön pukeutumistila liikuntapaikassa). Virallista ISA -tunnusta voidaan käyttää sini- tai mustapohjaisena. Symbolia voidaan käyttää peilikuvana.

Esteetön poistumistie

Esteetön poistumistie -symboli
Esteetön poistumistie (ai)

Esimerkki esteettömän poistumistien opasteesta.

Induktiosilmukka 

Induktiosilmukka-symboli
Lähde: ETSI EN 301 462
Induktiosilmukan kansainvälinen symboli löytyy ETSI-standardista ETSI EN 301 462 (pdf)Symbols to identify telecommunications facilities for deaf and hard of hearing people Induktiosilmukkasymbolilla merkitään tilat, jotka on varustettu induktiosilmukalla. Induktiosilmukka tulisi olla kaikissa tiloissa, joissa puhutaan ja kuunnellaan (mm. juhlasalit ja auditoriot, kokoustilat sekä palvelutiskit). Induktiosilmukan symbolin saa painokelpoisena kuvana Kuuloliiton kautta.

Viittomakielistä palvelua

Viittomakielistä palvelua -symboli
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu
viittomakielistä palvelua (jpg)
viittomakielistä palvelua (eps)
Viittomakielisiä palveluita voivat olla tulkatut tilaisuudet, viitottu audiovisuaalinen materiaali tai viittomakielinen palvelu esim. palvelupisteessä.

Näkövammaisia helpottavat palvelut,

näkövammaisuuden symboli

Näkövammaisuuden-symboli
näkövammaisia helpottavat palvelut (jpg)
näkövammaisia helpottavat palvelut (ai)
Näkövammaisuuden-symboli
näkövammaisia helpottavat palvelut (jpg)
näkövammaisia helpottavat palvelut (ai)
Näkövammaisia helpottavia palveluita ovat mm. pistekirjoitus, kohokirjoitus ja -kuvat, kosketeltavat esineet esim. museoissa, pienoismallit sekä kohokartat. Myös kulkua opastavat lattialistat ja opaslaatat sekä kuvailutulkkaus kuuluu näihin palveluihin.

Pistekirjoitussymboli 

Pistekirjoitus-symboli
pistekirjoitus (jpg) 

pistekirjoitus (ai) 

Pistekirjoitus-symboli
pistekirjoitus (jpg)

pistekirjoitus (ai)

Pistekirjoitussymbolilla voidaan kertoa palvelun verkkosivuilla, että kohteessa on saatavilla informaatiota myös pistekirjoituksella esim. opasteissa tai esitteissä.

Avustavat koirat

Avustavat koirat -symboli
avustajakoira (jpg)
avustajakoira (eps)


Avustava koira voi olla opaskoira, avustajakoira tai kuulokoira. Avustava koira saa tulla käyttäjän mukana kaikkiin palvelutiloihin, mutta symbolilla voidaan viestiä, että avustavat koirat ovat tervetulleita. Yhdessä P-merkin kanssa voidaan osoittaa avustaville koirille rauhallinen lepopaikka rakennuksessa.
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

Sähkömopo 

Sähkömopo-symboli
sähkömopo (jpg)
sähkömopo (ai)
Sähkömopo-symboli
sähkömopo (jpg)
sähkömopo (ai)
Sähkömopon symbolilla voidaan osoittaa sähkömopolle sopiva säilytyspaikka tilassa. Jos säilytyspaikan yhteydessä on myös apuvälineen latausmahdollisuus, voidaan se osoittaa käyttämällä yhdessä sähkömopon ja latauspisteen symbolia.

Rollaattori 

Rollaattori-symboli
rollaattori (jpg)
rollaattori (ai)
Rollaattori-symboli
rollaattori.jpg
rollaattori.ai

Isotekstinen kirja, lehti, tms.

Isotekstinen kirja -symboli
isoteksti (jpg)
isoteksti (ai)
Isotekstinen kirja -symboli
isoteksti.jpg
isoteksti.ai
Isotekstisen painetun materiaalin suositeltava kirjainkoko on 14, mutta kuitenkin vähintään 12. Kaiken ikäisille tarkoitetussa tekstissä käytetään ensisijaisesti kokoa 13–14.  Jos lukijakunta koostuu pääasiassa heikkonäköisistä, suositeltavin kirjainkoko on 16. Rivivälin pistekoon tulee olla 1–4 pistettä suurempi kuin kirjaimen koon. Taustan ja tekstin välinen kontrasti vaikuttaa jopa tekstin kokoa enemmän luettavuuteen. Musta teksti valkoisella pohjalla luo parhaan kontrastin.

Hyvä kirjaintyyppi on selkeä ja yksinkertainen. Hyviä kirjaintyyppejä ovat mm. Arial, Georgia, Gill, Helveltica ja Verdana. Kirjaintyypin selvyyteen kuuluu eri kirjainten ja muiden merkkien erottuvuus toisistaan. Joka merkillä tulisi olla selkeästi omat piirteensä. Merkki pitää voida tunnistaa nopeasti ja oikein. Pienaakkosia (gemenoita) on helpompi lukea kuin suuraakkosia (versaaleja). Pienaakkoset erottuvat toisistaan suuraakkosia enemmän ja hahmottuvat siksi nopeammin. Suuraakkosilla kirjoitettuja, alleviivattuja tai kallistettuja tekstejä on vaikea lukea.
Lähde: Näkövammaisten liitto

Selkologo

Selkologo-symboli
Selkologoa käytetään informaationa selkokielisestä kirjasta tai lehdestä, selkokielisestä opastuksesta tai selkokielisistä Internet-sivuista. Selkologon käyttöoikeuden myöntää Selkokeskus. Symbolin lisäksi käytetään tekstiä: selkokirja, selkolehti, selko-opastus, selkokieliset sivut. Selkologosta ja sen hakemisesta saa lisätietoa SelkokeskuksestaLähde: Selkokeskus

Lainattavat apuvälineet

Lainattavat apuvälineet -symboli
lainattavat apuvälineet (jpg)
lainattavat apuvälineet (ai)
Lainattavat apuvälineet -symboli
lainattavat apuvälineet (jpg)
lainattavat apuvälineet (ai)
Lainattavien apuvälineiden symbolia voidaan käyttää esim. kohteen verkkosivuilla, kun halutaan kertoa asiakkaille esteettömyyttä edistävistä palveluista. Apuvälinesymbolin lisäksi voidaan luetella, mitä apuvälineitä kohteessa on lainattavissa: suihkupyörätuoli uimahallissa tai näkemisen apuvälineitä museossa. Symbolilla voidaan myös merkitä lainattavien apuvälineiden säilytys- ja palautuspaikka itse kohteessa.

Ääniopastus   

Ääniopastus-symboli
Ääniopastus (jpg)
Ääniopastus (ai)
Ääniopastus-symboli
Ääniopastus (jpg)
Ääniopastus (ai)
Ääniopastuksen symbolia voidaan käyttää mm. kulttuurikohteissa, joissa teoksiin liittyvä opastus ja tieto on myös kuunneltavissa lainattavien kuulokkeiden avulla.

Kuuntelu-toiminto

Kuuntelu-toiminto-symboli
kuuntelu (jpg)
kuuntelu (ai)
Kuuntelu-toiminto-symboli
kuuntelu (jpg)
kuuntelu (ai)
Kuuntelu-toimintoa kuvaavaa symbolia voidaan käyttää verkkosivuilla kertomaan kuuntelumahdollisuudesta tai esim. asemilla, joissa on palvelu aikataulujen ja muiden liikennetietojen kuunteluun.

Lastenvaunusymboli 

Lastenvaunusymboli-symboli
Lastenvaunusymbolilla voidaan opastaa esteettömin sisäänkäynti ja paikka, jossa vaunuja voi säilyttää. Lisätietoa tämän lastenvaunusymbolin käytöstä voi tiedustella Helsingin seudun liikenteeltä (HSL).
Lähde: HSL

Julkiset liikennevälineet

Julkiset liikennevälineet -osioon kuuluvat kuvasymbolit on koottu standardista SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit. Standardia voidaan soveltaa mm. virkistys- ja luonnonsuojelukohteissa, liikuntapaikoilla, ulkoilureiteillä, puistoissa, leikkipuistoissa ja matkailukohteissa.

Ulkoilun ja liikunnan merkit -standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS. Lisäksi tästä osiosta löytyy Helsingin seudun liikenteen (HSL) kuvasymbolit julkiseen liikenteeseen ja sen saavutettavuuteen liittyen. Näiden symbolikuvien käytöstä voi tiedustella lisää HSL:tä.

Juna

Juna-symboli
Lähde: SFS 4424

Linja-auto

Linja-auto-symboli
Lähde: SFS 4424

Taksi

Taksi-symboli
Lähde: SFS 4424

Helsingin seudun liikenne

Bussi

Bussi-symboli
Lähde: HSL

Lähijuna

Lähijuna-symboli
Lähde: HSL

Metro

Metro-symboli
Lähde: HSL

Raitiovaunu

Raitiovaunu-symboli
Lähde: HSL

Lautta

Lautta-symboli
Lähde: HSL

Esteetön pysäkki

Esteetön pysäkki -symboli
Lähde: HSL

Lastenvaunut

Lastenvaunut-symboli
Lastenvaunusymbolilla voidaan opastaa esteettömin sisäänkäynti ja paikka, jossa vaunuja voi säilyttää matkan ajan.

Lähde: HSL

Vapaa-aika

Vapaa-aika-osion alle on koottu kulttuuriin, liikuntaan ja muuhun vapaa-aikaan liittyviä kuvasymboleja. Näitä symboleja voidaan käyttää mm. opasviitoissa, kartoissa ja esitteissä.

Leikkivälineiden koho-opasteet ja niihin liittyvät symbolikuvat kehitettiin Helsinki kaikille -projektin suunnitteluhankkeessa, jossa koottiin ulkokäyttöön tarkoitettujen koho-opasteiden suunnitteluohje ja työstettiin pilottituotteitta kohokartoista. Nämä symbolit ja opasteet on suunniteltu erityisesti näkövammaisille henkilöille tarkoitettuihin koho-opasteisiin ja -karttoihin.

Liikuntalajeja ja niiden ohjausta kuvaavat vinjettikuvat on kehitetty Paralympiakomitean toimesta. Vinjetit auttavat lajien hahmottamisessa ja uusien lajien kokeilu- ja oppimistilanteissa.

Museo

Museo-symboli
museo (jpg)
museo (ai)
Museo-symboli
museo (jpg)
museo (ai)

Teatteri

Teatteri-symboli
teatteri (jpg)
teatteri (ai)
Teatteri-symboli
teatteri (jpg)
teatteri (ai)

Uimahalli

Uimahalli-symboli
uimahalli (jpg)
uimahalli (ai)
Uimahalli-symboli
uimahalli (jpg)
uimahalli (ai)

Uintipaikka

Uintipaikka-symboli
SFS: 4424

Uintipaikan, luontopolun ja nähtävyyden merkit löytyvät standardista SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit. Merkkejä voi käyttää mm. luontokohteiden, puistojen, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien opasteissa. Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto.

Luontopolku

Luontopolku-symboli
Lähde: SFS 4424

Nähtävyys-merkki

Nähtävyys-merkki-symboli
Lähde: SFS 4424

Leikkivälineiden koho-opasteet

Nämä leikkivälineiden kohosymbolit ja -opasteet on suunniteltu Helsingin Ratsaspuiston esteettömän leikkipaikan opasteita varten. Kuvissa on mukana lapsen hahmo, jonka mittasuhteet on sovitettu leikkivälineiden kokoon.

Hiekkapöytä

Hiekkapöytä-symboli
hiekkapöytä (jpg)
hiekkapöytä (ai)
Hiekkapöytä-symboli
hiekkapöytä (jpg)
hiekkapöytä (ai)

Hiekkapöytä asennetaan hiekkalaatikon reunaan ja muotoillaan, siten, että sen äärelle pääsee pyörätuolissa.

Karuselli

Karuselli-symboli
karuselli (jpg)
karuselli (ai)
Karuselli-symboli
karuselli (jpg)
karuselli (ai)

Ratsaspuiston leikkipaikalta löytyvä karuselli on polkupyöräkaruselli ja symbolissakin on kuvattu pyöräkarusellin satulat.

Keinu

Keinu-symboli
keinu (jpg)
keinu (ai)
Keinu-symboli
keinu (jpg)
keinu (ai)

Leikkikatos

Leikkikatos-symboli
leikkikatos (jpg)
leikkikatos (ai)
Leikkikatos-symboli
leikkikatos (jpg)
leikkikatos (ai)

Liukumäki

Liukumäki-symboli
liukumäki (jpg)
liukumaki (ai)
Liukumäki-symboli
liukumäki (jpg)
liukumäki (ai)

Mahalauta hiekkalaatikon yhteydessä

Mahalauta-symboli
mahalauta (jpg)
mahalauta (ai)
Mahalauta-symboli
mahalauta (jpg)
mahalauta (ai)

Mahalauta on levy, josta lapsi yltää maaten käsillä hiekkaan. Mahalauta voidaan asentaa joko hiekkalaatikon reunaan tai hiekkalaatikon keskelle.

Makuukeinu

Makuukeinu-symboli
makuukeinu (jpg)
makuukeinu (ai)
Makuukeinu-symboli
makuukeinu (jpg)
makuukeinu (ai)

Makuukeinu on vaakasuunnassa edestakaisin liikkuva pieni keinu jonka päällä voi istua tai maata.

Poni, puinen eläinpatsas

Poni-symboli
poni (jpg)
poni(ai)
Poni-symboli
poni (jpg)
poni (ai)

Ratsaspuiston varusteisiin kuului kolme erikokoista ponipatsasta ja Poni-opaste kehitettiin kuvaamaan niitä.

Varsikeinu

Varsikeinu-symboli
varsikeinu (jpg)
varsikeinu (ai)
Varsikeinu-symboli
varsikeinu (jpg)
varsikeinu (ai)

Urheilu- ja liiikuntalajit

Tänne on koottu muutama esimerkki urheilu- ja liikuntalajien opastamiseen ja opettelemisen avuksi kehitetyistä vinjettikuvista.

Pyörätuolicurling

Pyörätuolicurling-symboli
Lähde: Paralympiakomitea

Maalipallo

Maalipallo-symboli
Lähde: Paralympiakomitea

Jalkapallo

Jalkapallo-symboli
Lähde: Paralympiakomitea

Suunnistus

Suunnistus-symboli
Lähde: Paralympiakomitea

Tilat ja palvelut

Tilat ja palvelut -osioon on koottu symboleja, joita tarvitaan toimipisteiden opastauluissa, opaskylteissä ja kartoissa. Lisäksi näitä symboleja voidaan käyttää tilaopasteissa – osaa myös kohokuvina.

Näkövammaisten Keskusliiton verkkosivuilta löytyy kattava tietopaketti opastuksen esteettömyydestä.

Koho-opasteista saa lisätietoa Näkövammaisten liiton kirjapainon Taktiilin sivuilta

Tilassa liikkuminen ja toimiminen

Esteetön autopaikka

Autopaikka-symboli
Esteetön-symboli

Esteetön autopaikka merkitään joko tolppaan tai seinään kiinnitettävillä Ohjemerkillä 521 Pysäköintipaikka ja sen alle sijoitettavalla lisäkilvellä 836 Invalidin ajoneuvo. Lisäkilven väri määräytyy pääkilven värityksen mukaan.

Neuvonta

Info-symboli
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

neuvonta (jpg)
neuvonta (eps)

Lipunmyynti

Lipunmyynti-symboli
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

lipunmyynti (jpg)
lipunmyynti (eps)

Vaatesäilytys, naulakko

Naulakko-symboli
Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu

vaatesäilytys (jpg)
vaatesäilytys (eps)
Säilytyslokerot
Säilytyslokerot-symboli
säilytyslokerot (jpg)
säilytyslokerot (ai)
Säilytyslokerot-symboli
säilytyslokerot (jpg)
säilytyslokerot (ai)

Latauspiste, pistorasia

Latauspiste-symboli
latauspiste (jpg)
latauspiste (ai)
Latauspiste-symboli
latauspiste (jpg)
latauspiste (ai)

Hissi

Hissi-symboli
hissi (jpg)
hissi (ai)
Hissi-symboli
hissi (jpg)
hissi (ai)

Luiska

Luiska-symboli
luiska (jpg)
luiska (ai)
Luiska-symboli
luiska (jpg)
luiska (ai)

Portaat

Portaat-symboli
portaat (jpg)
portaat (ai)
Portaat-symboli
portaat (jpg)
portaat (ai)

Pyörätuolihissi, nostotaso

Pyörätuolihissi-symboli
pyörätuolihissi (jpg)
pyörätuolihissi (ai)
Pyörätuolihissi-symboli
pyörätuolihissi (jpg)
pyörätuolihissi (ai)

Porrashissi

Porrashissi-symboli
porrashissi (jpg)
porrashissi (ai)
Porrashissi-symboli
porrashissi (jpg)
porrashissi (ai)

Naishahmo

Naishahmo-symboli
naishahmo (jpg)
naishahmo (ai)
Naishahmo-symboli
naishahmo (jpg)
naishahmo (ai)

Mieshahmo

Mieshahmo-symboli
mieshahmo (jpg)
mieshahmo (ai)
Mieshahmo-symboli
mieshahmo (jpg)
mieshahmo (ai)

Nais- ja mieshahmoja käytetään yleensä wc-tilojen opasteissa, niitä voidaan käyttää myös mm. pukeutumistilojen opasteissa.

WC, nais- ja mieshahmo

WC-symboli
wc_naishahmo_mieshahmo (jpg)
wc_naishahmo_mieshahmo (ai)
WC-symboli
wc_naishahmo_mieshahmo (jpg)
wc_naishahmo_mieshahmo (ai)

WC

WC-symboli
wc (jpg)
wc (ai)

Esteettömän wc:n merkitseminen

ISA-tunnus-symboli

Esteetön wc merkitään käyttämällä ISA -tunnuksen lisäksi tekstiä WC. Tämä tarkoittaa, että wc-istuimen molemmilla sivuilla on riittävästi tilaa toimia pyörätuolilla. 

Esteettömän wc:n mitoituksessa on huomioitava riittävä vapaa tila pyörätuolilla toimimiseen sekä itsenäisesti että avustajan kanssa.

Yksipuolisesti käytettävä wc

Yksipuolisesti käytettävä wc -symboli
yksipuolisesti käytettävä wc (jpg) 
yksipuolisesti käytettävä wc (ai)
Yksipuolisesti käytettävä wc -symboli
yksipuolisesti käytettävä wc (jpg)
yksipuolisesti käytettävä wc (ai)
Yksipuolisesti käytettävä wc -symboli
yksipuolisesti käytettävä wc (jpg)
yksipuolisesti käytettävä wc (ai)
Yksipuolisesti käytettävä wc -symboli
yksipuolisesti käytettävä wc (jpg)
yksipuolisesti käytettävä wc (ai)

Yksipuolisesti käytettävän wc:n symbolia käytetään ISA -tunnuksen yhteydessä silloin, kun vain wc-istuimen toisella puolella on vapaata tilaa pyörätuolin käyttäjää varten vähintään 800 mm. 

Tällainen wc-tila soveltuu ensisijaisesti omatoimiselle pyörätuolinkäyttäjälle. Kun yksipuolisesti käytettävät wc-tilat on sijoitettu lähekkäin peilikuvapareiksi, voi sopivan tilan valita oman toimintakyvyn mukaan.

Lastenhoitohuone

Lastenhoitohuone-symboli
lastenhoitohuone (jpg)
lastenhoitohuone (ai)
Lastenhoitohuone-symboli
lastenhoitohuone (jpg)
lastenhoitohuone (ai)

Pukuhuone, naiset

Naistenpukuhuone-symboli
pukuhuone_naiset (jpg)
pukuhuone_naiset (ai)
Naistenpukuhuone-symboli
pukuhuone_naiset (jpg)
pukuhuone_naiset (ai)

Pukuhuone, miehet

Miestenpukuhuone-symboli
pukuhuone_miehet (jpg)
pukuhuone_miehet (ai)
Miestenpukuhuone-symboli
pukuhuone_miehet (jpg)
pukuhuone_miehet (ai)

Pesuhuone, naiset

Naistenpesuhuone-symboli
pesuhuone_naiset (jpg)
pesuhuone_naiset (ai)
Naistenpesuhuone-symboli
pesuhuone_naiset (jpg)
pesuhuone_naiset (ai)

Pesuhuone, miehet

Miestenpesuhuone-symboli
pesuhuone_miehet (jpg)
pesuhuone_miehet (ai)
Miestenpesuhuone-symboli
pesuhuone_miehet (jpg)
pesuhuone_miehet (ai)

Esteettömän puku- ja pesuhuoneen merkitseminen

Esteetön pukeutumis- ja peseytymistila voidaan merkitä pelkällä ISA -tunnuksella, jos tila on erillinen ja neutraalisti naisten ja miesten tai perheiden käytössä.Naisten ja miesten pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä oleva esteetön tila voidaan merkitä käyttämällä edellä olevia pesu- ja pukuhuoneen symboleja yhdessä ISA -tunnuksen kanssa.

Pesuhuone, suihkutila

Suihku-symboli
suihku (jpg)
suihku (ai)
Suihku-symboli
suihku (jpg)
suihku (ai)
Pesuhuoneen tai suihkutilan symbolina voidaan käyttää myös pelkän suihkun kuvaa, kun tila sijaitsee miesten tai naisten pukuhuonetilojen yhteydessä. Esteetön peseytymistila voidaan merkitä käyttämällä suihkusymbolia yhdessä ISA -tunnuksen kanssa.

Sauna

Sauna-symboli
sauna (jpg)
sauna (ai)
Sauna-symboli
sauna (jpg)
sauna (ai)

Esteetön sauna voidaan merkitä käyttämällä saunasymbolia yhdessä ISA -tunnuksen kanssa.

Kokoustila

Kokoustila-symboli
kokoustila (jpg)
kokoustila (ai)
Kokoustila-symboli
kokoustila (jpg)
kokoustila (ai)

Internet-piste

Internetpiste-symboli
internet-piste (jpg)
internet-piste (ai)
Internetpiste-symboli
internet-piste (jpg)
internet-piste (ai)

Kahvila

Kahvila-symboli
kahvila (jpg)
kahvila (ai)
Kahvila-symboli
kahvila (jpg)
kahvila (ai)

Palvelupisteet, toimipisteet

Kirkko, seurakuntatila

Kirkko-symboli
kirkko (jpg)
kirkko (ai)
Kirkko-symboli
kirkko (jpg)
kirkko (ai)

Posti

Posti-symboli
posti (jpg)
posti (ai)
Posti-symboli
posti (jpg)
posti (ai)

Museo

Museo-symboli
museo (jpg)
museo (ai)
Museo-symboli
museo (jpg)
museo (ai)

Teatteri

Teatteri-symboli
teatteri (jpg)
teatteri (ai)
Teatteri-symboli
teatteri (jpg)
teatteri (ai)
Vanhusten palvelutalo
Vanhusten palvelutalo -symboli
vanhusten_palvelutalo (jpg)
vanhusten_palvelutalo (ai)
Vanhusten palvelutalo -symboli
vanhusten_palvelutalo (jpg)
vanhusten_palvelutalo (ai)

Vanhusten palvelukeskus

Vanhusten palvelukeskus -symboli
vanhusten_palvelukeskus (jpg)
vanhusten_palvelukeskus (ai)
Vanhusten palvelukeskus -symboli
vanhusten_palvelukeskus (jpg)
vanhusten_palvelukeskus (ai)

Standardoidut symbolit 

Standardoidut symbolit -osioon on koottu symbolikuvia ja merkkejä, joiden käyttöön liittyy rajoituksia. ISA -tunnus on standardoitu, mutta samalla se on määritelty olevan vapaasti kaikkien käytössä. Yleensä standardoitujen kuvasymbolien käyttöoikeus pitää ostaa. Osassa symbolikuvista tai merkeistä palvelun tulee täyttää tietyt ennalta sovitut vaatimukset ja käyttölupaa pitää hakea merkkiä hallinnoivalta taholta erikseen.  Esimerkiksi esteettömän luontoreitin symbolia saa käyttää, jos reitti täyttää tietyt vaatimukset mm. jyrkkyyden, tasaisuuden ja leveyden suhteen.  

ISA-tunnus

ISA-tunnus-symboli

ISA-tunnus (jpg)

ISA -tunnus on kansainvälinen liikkumisesteisen symboli (ISA = International Symbol of Access). ISA -tunnusta käytetään merkitsemään mm. esteetöntä sisäänkäyntiä rakennukseen, esteetöntä wc:tä tai esteettömiä autopaikkoja. Sen avulla voidaan myös osoittaa esteetön reitti tai esteetön palvelu (esim. reitti hissille tai esteetön pukeutumistila liikuntapaikassa). Virallista ISA -tunnusta voidaan käyttää sini- tai mustapohjaisena. Symbolia voidaan käyttää peilikuvana.

Induktiosilmukka

Induktiosilmukka-symboli
Induktiosilmukan kansainvälinen symboli löytyy ETSI-standardista ETSI EN 301 462 (pdf)
Symbols to identify telecommunications facilities for deaf and hard of hearing people. Induktiosilmukan symbolin saa painokelpoisena kuvana Kuuloliiton kautta.

Selkologo

Selkologo-symboli
Selkologoa käytetään informaationa selkokielisestä kirjasta tai lehdestä, selkokielisestä opastuksesta tai selkokielisistä Internet-sivuista. Selkologon käyttöoikeuden myöntää Selkokeskus. Symbolin lisäksi käytetään tekstiä: selkokirja, selkolehti, selko-opastus, selkokieliset sivut. Selkologosta ja sen hakemisesta saa lisätietoa SelkokeskuksestaLähde: Selkokeskus

Ensiapuasema

Ensiapuasema-symboli
Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto.

Lähde: SFS 4424

Juna

Juna-symboli
Lähde: SFS 4424

Linja-auto

Linja-auto-symboli
Lähde: SFS 4424

Taksi

Taksi-symboli
Lähde: SFS 4424